Informacja dla rodziców uczniów o wprowadzeniu nauki zdalnej

1.         Uprzejmie informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty realizujemy zadania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otmicach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - tzw. zdalne nauczanie.

2.         Szczegółowe zasady zdalnego nauczania

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym jest pan Sławomir Biliński.

Kontakt do pana Inspektor pod numerem telefonu - 668620696.