Zajęcia wyrównawcze na pierwszej lekcji na czerwono rozpoczynają się o 7:15.