Regulamin prowadzonych lekcji online
za pośrednictwem komunikatorów internetowych

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otmicach

Informacje wstępne:

1.      Podstawową formą komunikacji jest e-dziennik oraz platforma Microsoft 365 Teams.

2.      Wszystkie zadania, także te, które wykonywane są podczas lekcji, są umieszczane w dzienniku,   w miejscu przewidzianym na zadania domowe

3.      Wszystkie lekcje odbywają się za pośrednictwem platformy Teams, według obowiązującego planu lekcji.

4.      Czas trwania zajęć oraz przerw:

Lekcje:
1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.50-10.35
4. 10.45-11.30
5.11.50-12.35
6.12.45-13.30
7.13.40-14.25
8.14.35-15.20

Przerwy:
po 1 lekcji: 8.45-8.55
po 2 lekcji: 9.40-9.50
po 3 lekcji: 10.35- 10.45
po 4 lekcji: 11.30-11.50- długa przerwa na spożycie ciepłego posiłku w domu
po 5 lekcji: 12.35-12.45
po 6 lekcji: 13.30- 13.40
po 7 lekcji: 14.25-14.35

 

Zachowanie podczas zajęć

1.      Uczeń zasiada punktualnie przed włączonym komputerem i zalogowany do aplikacji – komunikatora.

2.      Uczeń bierze udział w lekcji znajdując się przy biurku lub stole oraz siedząc na krześle w taki sposób, aby uniknąć wad postawy.

3.      Uczeń ma przygotowane: podręcznik do zajęć z danego przedmiotu, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy oraz inne materiały, jeżeli zostanie o to uprzednio poproszony przez nauczyciela.

4.      Zachowaj kulturę osobistą w mowie i piśmie, pamiętaj o przywitaniu się z nauczycielem i kolegami tak, jak to robisz w szkole, używaj zwrotów grzecznościowych. Bądź życzliwy dla innych. 

5.      Zadbaj o Swoje pozytywne nastawienie do pracy. Załatw także wszystkie Swoje potrzeby, skorzystaj z toalety, zjedz śniadanie, napij się.

6.      Ogranicz wszystko, co może ci przeszkadzać (wyłącz radio, telewizor, muzykę, wycisz telefon itp.). 

7.      Lekcję rozpoczyna, prowadzi i kończy nauczyciel. On też zarządza przebiegiem spotkania. Każda lekcja trwa 45 minut, z tego 30 minut aktywnej pracy przy monitorze, pozostały czas nauczyciel przeznacza na pracę samodzielną ucznia.

8.      Stosuj się do wszystkich zaleceń i próśb nauczyciela. Wejdź na lekcję dopiero wówczas, gdy nauczyciel rozpocznie ją zgodnie z kalendarzem zajęć. Wyjdź z lekcji, gdy nauczyciel o to poprosi.  

9.      W spotkaniu nie uczestniczą osoby trzecie.

10.   Z uwagi na specyficzne warunki zdalnie prowadzonych zajęć, uczniowie podczas lekcji zabierają głos jedynie będąc wyznaczonym przez nauczyciela.

11.   W celu zabrania głosu, uczeń zgłasza na czacie lub przez podniesienie „łapki” chęć wypowiedzi. Wtedy nauczyciel przerywa lub kończy swoją wypowiedź i wyraźnie udziela głos uczniowi, który zgłosił chęć jego zabrania. Pozostali uczniowie słuchają wypowiedzi ucznia.

12.   Zabrania się w czasie lekcji online wyłączać głośniki innych uczniów, komentować wypowiedzi, zakłócać tok lekcji. Niewłaściwe zachowanie będzie odnotowywane przez  wpisanie uwagi negatywnej do edziennika. Postawa i zachowanie w czasie lekcji online będą elementem oceny zachowania.

13.   Nie wstawiaj GIFów, nie komentuj  lekcji do kolegów, nie obrażaj innych. Pamiętaj, że to nauczyciel prowadzi lekcję, nie usuwaj nikogo, nie blokuj, nie wyciszaj!

14.   Pamiętaj, że obrażanie, poniżanie, dokuczanie należy zgłosić nauczycielowi/wychowawcy, ponieważ są to zachowania, za które każdy winowajca powinien ponieść konsekwencje.

15.   Nagrywanie, wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku bez zgody właściciela jest łamaniem prawa – nie rób tego (z mocy prawa jest to przestępstwem, a konsekwencje mogą być bardzo surowe).

16.   Kamera ucznia, na prośbę nauczyciela powinna zostać włączona i skierowana na ścianę/szafę/regał, a nie na wspólną przestrzeń domowników.

17.   Mikrofon ucznia powinien być wyciszony z uwagi na zbyt dużą ilość dźwięków, a włączany wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych.

18.   Twoim obowiązkiem jest uczestniczenie w zaplanowanych przez nauczyciela spotkaniach i odrabianie wszystkich prac domowych. Jeżeli Uczeń z uzasadnionych powodów nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach, rodzic usprawiedliwia tę nieobecność, a uczeń uzupełnia treści oraz zadania domowe dotyczące tej lekcji.

 

Nauczanie zdalne jest obowiązkowe a zatem tylko usprawiedliwione, przez Rodzica u Nauczyciela,  bądź Wychowawcy  okoliczności, zwalniają Ucznia z  uczestnictwa w lekcji  w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak , jak to się odbywa podczas pracy w szkole).