Regulamin prowadzonych lekcji online
za pośrednictwem komunikatorów internetowych

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otmicach

Informacje wstępne:

1.      Podstawową formą komunikacji jest e-dziennik oraz platforma Microsoft 365 Teams.

2.      Wszystkie zadania, także te, które wykonywane są podczas lekcji, są umieszczane w dzienniku,   w miejscu przewidzianym na zadania domowe

3.      Wszystkie lekcje odbywają się za pośrednictwem platformy Teams, według obowiązującego planu lekcji.

4.      Czas trwania zajęć oraz przerw:

Lekcje:
1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.50-10.35
4. 10.45-11.30
5.11.50-12.35
6.12.45-13.30
7.13.40-14.25
8.14.35-15.20

Przerwy:
po 1 lekcji: 8.45-8.55
po 2 lekcji: 9.40-9.50
po 3 lekcji: 10.35- 10.45
po 4 lekcji: 11.30-11.50- długa przerwa na spożycie ciepłego posiłku w domu
po 5 lekcji: 12.35-12.45
po 6 lekcji: 13.30- 13.40
po 7 lekcji: 14.25-14.35

 

Szanowni Rodzice!

Chcąc zapewnić jak najlepszą efektywność zdalnego nauczania zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na włączenie kamer w trakcie zdalnych lekcji.

Mamy świadomość, iż kwestia ta nie została uregulowana prawnie, dlatego też kierujemy swoją prośbę do Państwa- Rodziców, by móc rozwiązać ten problem wspólnie i tylko i wyłącznie za Waszą zgodą.

Argumentem przemawiającym za używaniem kamery przez uczniów jest m.in. możliwość przeprowadzenia pewnych aktywności, czynności w czasie lekcji, kontrola jego zaangażowania obecności na lekcji. Zdarzało się bowiem w okresie wiosennego zdalnego nauczania (i to nie rzadko!), że uczeń miał włączony komputer, ale realnie na zajęciach go nie było. Potwierdzał swoją obecność na początku lekcji, potem „znikał”.

Możemy zapewnić Państwa, że prośba o włączenie kamery nie będzie przez nas- nauczycieli- nadużywana i nie będzie stałym- 45 minutowym warunkiem prowadzenia lekcji.

Jolanta Lamm- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach

 

W związku z powyższym prosimy o wyrażenie swojego zdania- zgody w tej kwestii.

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na włączenie kamery w trakcie lekcji zdalnej (na prośbę nauczyciela), w której będzie uczestniczyło moje dziecko:

…………………………………………….......................................................................................................

(imię i nazwisko ucznia)

 

 

………………………………………………………………………………………………….

(podpis rodziców)

 

*podkreślić wybraną opcję

 

 

Powyższą zgodę proszę przesłać do końca tygodnia, tj. 30.10.2020r do wychowawców klasowych. Można przynieść osobiście lub przesłać drogą mailową skan zgody.

Szanowni Państwo -Rodzice i Opiekunowie!

 

Zgodnie z nowymi wytycznymi i rozporządzeniem MEN z dnia 23. 10. 2020 r.  od 24.10. 2020 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w szkole dla uczniów klas IV-VIII.