Zapraszamy na świąteczną zdalną świetlicę

https://view.genial.ly/5fd62f19b199f40d17e16c3a/social-vertical-post-zdalna-swietlica-14-18122020