24 lutego 2022 roku uczniowie klas 5 - 8 zostali nagrodzeni stypendiami za wyniki w nauce. Mimo trudnych warunków, spora grupa uczniów potwierdziła, że lubią się uczyć i potrafią osiągać zmierzone cele. Mamy nadzieję, że na koniec roku grupa ta się powiększy. Powodzenia.