Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca: Anna Kleemann

Zastępca: Wiktoria Adamiec

Sekretarz: Emilia Mika, Sylwia Walawender

Skarbnik: Aleksandra Larisz

Opiekun Samorządu: mgr Katarzyna Pelc