Szanowni Rodzice!

Przed nami kolejny rok szkolny! Wierzę, że wszyscy- przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele i Wy- rodzice-wypoczęci, spragnieni spotkań z rówieśnikami, chętni do pracy i gotowi na nowe wyzwania z radością zjawicie się 1 września w naszym przedszkolu i szkole!

W związku z tym przekazuję najważniejsze informacje, które pomogą nam sprawnie rozpocząć rok szkolny:

1.     Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 r. o godz. 9.00 na nowym, przyszkolnym boisku. W razie niepogody – na sali gimnastycznej.

2.     Najmłodsi uczniowie przychodzą  do szkoły z tytami pełnymi słodyczy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią zapraszamy tylko jednego rodzica pierwszoklasisty!

3.     Powrót uczniów do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym, co oznacza, że obowiązują nas wytyczne przygotowane przez GIS i MZ. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania dożywiania czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

W związku z tym proszę o przypomnienie sobie „Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii covid- 19 na terenie ZSP w Otmicach-aktualizacja” (znajdują się na stronie Zespołu oraz przedszkola) i zapoznanie się z aktualizacją zasad przebywania uczniów i organizacją nauczania (poniżej), które będą obowiązywały od 01.09.2021 r.:

·       Każda klasa ma przypisana salę lekcyjną (tak jak dotychczas):

1)     klasa I- sala nr 19,

2)     klasa II- sala nr 15,

3)     klasa III- sala nr 18,

4)     klasa IV- sala nr 22

5)     klasa V-sala nr 21

6)     klasa VI- sala nr 27 (informatyka)

7)     klasa VII- sala nr 23

8)     klasa VIII- sala nr 1

·       Przerwy uczniowie spędzają w odrębnych – wyznaczonych – częściach szkoły:

1)     klasa I- III- parter szkoły,

2)     klasa IV-VIII- sala gimnastyczna,

3)     klasa III- I piętro szkoły.

·       Rodzice ucznia mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

·       Szafki indywidualne uczniów klas I-III znajdują się w korytarzu piwnicznym, szafki uczniów klas IV-VIII- do powrotu do szkoły uczniów klas IV-VIII przy sali gimnastycznej.

·       Rodzic/opiekun prawny/ inna upoważniona osoba odprowadza dziecko do wyznaczonych drzwi wejściowych do budynku szkoły:

- grupa maluchów i starszaków przedszkola- wejście główne od strony ulicy Klonowej,

- klasy I-III- wejście od strony kuchni i jadalni,

- klasy IV-VIII- wejście od strony sali gimnastycznej.

·       Jednocześnie przypominam o bardzo istotnym zapisie w Procedurach- § 2 pkt 8-9:

·       „Uczeń/ dziecko nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

·       Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.”

 

 

4.     Przedszkole funkcjonuje w normalnych godzinach pracy już od 1 września!

5.     Zasady odprowadzania dzieci, odbierania ich z przedszkola są takie jak ubiegłym roku szkolnym- nie uległy zmianie! Szczegóły znajdziecie Państwo w procedurach zamieszczonych na stronie Szkoły i Przedszkola.

6.     Prosimy wszystkich zainteresowanych rodziców o pobranie karty zgłoszenia do świetlicy i złożenie jej w sekretariacie szkoły najpóźniej do 4.09.2021 r.

7.     1 września 2021 o godz. 17.00 odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów.

8.     We wrześniu rozpoczyna się akcja szczepienia uczniów od 12 roku życia. Szczepienia mają być prowadzone w szkołach. Nowy rok szkolny zaczynamy od akcji promującej szczepienia. Na pierwszy tydzień września zaplanowane są  lekcje o zdrowiu i spotkania informacyjne dla rodziców. W drugim tygodniu zostaną zebrane deklaracje od Państwa i wypełnione formularze z Państwa  zgodą, tak by w trzecim tygodniu września móc ruszyć ze szczepieniami uczniów. Wszystkie informacje na temat szczepień znajdziecie też Państwo na stronie szkoły.

 

W nowym roku szkolnym życzę wszystkim dużo zdrowia, sił, energii, a przede wszystkim spokojnej, stacjonarnej nauki!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole